Tõendid

Mootorsõiduki juhtimise tõend

Autojuhi tervisetõendi tegemisel on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Enne vastuvõtule tulekut on vaja täita elektrooniline tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Selleks on vaja ID-kaarti ja PIN-koode. Deklaratsioon tuleb kinnitada PIN-2 koodiga. Deklaratsioon on lõplikult esitatud, kui ekraanile ilmub teade, et see on saadetud ja rohelises kastis kiri “Selge”. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Relvaloa tervisetõend

Relvaloa tervisetõendi tegemisel on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Tõend tööandja suunamisel

Siia alla kuuluvad erinevad tervisetõendid nagu toidukäitleja, õpetaja, tervishoiutöötaja, isikuteenuste osutaja ja loomakasvataja. Tervisekontroll viiakse läbi vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13. Täpsema info vajalike uuringute ja nende teostamise korra kohta saate meile helistades.

Koolilapse puudmistõend

Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad. Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõendeid ei väljastata. Vastavalt sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama.