Tasub teada

TELEFONINÕUSTAMINE

Patsiendil on õigus perearstikeskusesse helistada nõuande saamiseks lahtioleku aegadel. Arst oma vastuvõtu ajal telefonile ei vasta, selleks on eraldi telefoninõustamise aeg 12.00-13.00.
Väljaspool perearsti ja pereõe tööaega saate tervisealast nõuannet ööpäevaringselt perearsti nõuandetelefonilt 1220.

NIMISTUSSE REGISTREERUMINE

Nimistusse saab registreeruda isiku enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Vastsündinute puhul peab lapsevanem peale lapse sündi ja isikukoodi saamist esitama valitud perearsti nimistusse saamiseks ka avalduse (perearsti nimistusse saamine ei toimu automaatselt). Nimistusse arvatakse isik avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast. Perearsti nimistu suurusesse puutuvat informatsiooni võib lugeda sotsiaalministri määrusest.

PEREARSTI NÕUANDE TELEFON

PEREARSTI NÕUANNE 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas.
1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.

Perearsti nõuandetelefon 1220 on ellu kutsutud selleks, et lihtsustada nõu ja abi saamist perearstilt:

  • ka sellel ajal, kui enda perearst ei ole kättesaadav;
  • kui arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist;
  • kui viibite Eestis mõnes teises maakonnas;
  • kui olete välismaal (välismaalt helistades +372 630 4107);
  • kui vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise küsimuses.

KODUVISIIT

Koduvisiite teevad perearst ja pereõde vajadusel pärast vastuvõtu lõppemist. Koduvisiidil olles puudub võimalus esmaste analüüside, uuringute tegemiseks. Koduvisiit ei taga tänapäevasele tõenduspõhisele meditsiinile vastavat kvaliteeti, mistõttu on tema tähtsus arstlikus tegevuses vähenenud. Enne, kui otsustate koju kutsuda arsti, mõelge ehk saate ise tulla perearstikeskusesse või saab Teid keegi transpordiga aidata. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab alati juhtumipõhiselt arst. Kui Teile siiski tundub, et vajate arsti koduvisiiti, siis võtke ühendust pereõega, kes Teid esmaselt nõustab ja edastab info arstile.

Töövõimetusleht

Kui vajate haigestumise korral haiguslehte või oma lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis palun võtke perearstikeskusega ühendust ning teavitage perearstikeskust töövõimetuslehe vajadusest haiguse tõttu töölt puudumise esimesel päeval.

Hilisema pöördumise korral me töövõimetuslehte tagantjärele ei vormista. Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate Haigekassa kodulehelt.


Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (§ 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.