Töövõimetusleht

Kui vajate haigestumise korral haiguslehte või oma lapse haigestumise korral hoolduslehte, siis palun võtke perearstikeskusega ühendust ning teavitage perearstikeskust töövõimetuslehe vajadusest haiguse tõttu töölt puudumise esimesel päeval. Hilisema pöördumise korral me töövõimetuslehte tagantjärele ei vormista. Info ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta leiate haigekassa kodulehelt.  vaata siit                                                                      Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (§ 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest määrusest.