Püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlimine

Püsiva töövõimetuse ja/või puude taotlemine

Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis teha kolme asja.

Esiteks: täita ekspertiisitaotluse blankett. Blanketti on võimalik arvutist välja printida ja postiga saata. Vajadusel annab blanketi ja abistab taotluse täitmisel Järvakandi valla sotsiaalnõunik.

Teiseks: kui Te pole viimase kolme kuu jooksul käinud perearsti vastuvõtul, siis tuleb seda kindlasti teha. Perearst paneb lühidalt kirja patsiendi tähtsamad kaebused ja teostab läbivaatuse.

Kolmandaks on tarvis, et perearstil oleks olemas kõik asjasse puutuvad eriarstide konsultatsioonide ja uuringute otsused ning haigla väljavõtted. Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid Sotsiaalkindlustusametisse saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti täidetud dokumendid. Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.