Nimistusse registreerumine

Nimistusse saab registreeruda isiku enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse alusel. Vastsündinute puhul peab lapsevanem peale lapse sündi ja isikukoodi saamist esitama valitud perearsti nimistusse saamiseks ka avalduse (perearsti nimistusse saamine ei toimu automaatselt). Nimistusse arvatakse isik avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast. Perearsti nimistu suurusesse puutuvat informatsiooni võib lugeda sotsiaalministri määrusest.