Koduvisiit

Koduvisiite teevad perearst ja pereõde vajadusel pärast vastuvõtu lõppemist. Koduvisiidil olles puudub võimalus esmaste analüüside, uuringute tegemiseks. Koduvisiit ei taga tänapäevasele tõenduspõhisele meditsiinile vastavat kvaliteeti, mistõttu on tema tähtsus arstlikus tegevuses vähenenud. Enne kui otsustate koju kutsuda arsti, mõelge ehk saate ise tulla perearstikeskusesse või saab Teid keegi transpordiga aidata. Koduvisiidi vajaduse üle otsustab alati juhtumipõhiselt arst. Kui Teile siiski tundub, et vajate arsti koduvisiiti, siis võtke ühendust pereõega, kes Teid esmaselt nõustab ja edastab info arstile.